Slovaquie

Nom officiel Region ISO 3166-2 code Drapeau
Slovaquie
Europe
SK

Statut de la Partie

Type Note Statut de la Partie Date Entrée en vigueur
Pays Antérieurement Partie de la CITES, depuis le 28/05/1992, en tant que partie de l'ex-Tchécoslovaquie Succession 02 March 1993 01 January 1993

Contacts nationaux

  Management authorities

  1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of the Environment of the Slovak Republic)

  Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Department for Regulation of Trade in Endangered Species)
  Téléphone
  +421 (2) 59 56 24 66
  +421 (2) 59 56 21 89
  +421 (2) 59 56 22 70
  Adresse postale
  Námestie L'udovíta Štúra 1
  SK-812 35 Bratislava
  Dernière mise à jour
  01 décembre 2022

  1. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (State Nature Conservancy of the Slovak Republic)

  Vedecký orgán SR (CITES Scientific Authority)
  Téléphone
  +421 (2) 64 28 39 82
  Adresse postale
  Karloveská 63
  SK-841 04 Bratislava
  Dernière mise à jour
  01 décembre 2022

  1. Slovenská inšpekcia životného prostredia (Slovak Environmental Inspectorate)

  Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (Landscape and Nature Protection Unit)
  Téléphone
  +421 (2) 59 30 41 26
  Personne à contacter
  Attn: Mrs. Martina Martyščáková
  Adresse postale
  Grösslingová 5
  P.O. Box 812 95
  SK-812 95 Bratislava
  Dernière mise à jour
  01 décembre 2022

  2. Prezídium Policajného zboru (Presidium of the Police Force)

  Národná Centrála Osobitných Druhov Kriminality (National Headquarters of Special Types of Crime)
  Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality (Department for Detection of Hazardous Substances and Environmental Crime)
  Téléphone
  +421 961 05 01 56
  Mob: +421 905 26 53 02
  Fax
  +421 961 05 90 72
  Personne à contacter
  Attn: Col. Ing. Mário Kern – Director
  Adresse postale
  Pribinova 2
  SK-821 07 Bratislava
  Dernière mise à jour
  01 décembre 2022

  3. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Financial Directorate of the Slovak Republic)

  Odbor colný (Customs Department)
  Téléphone
  +421 (2) 48 27 34 37
  Fax
  +421 (2) 43 42 12 26
  Personne à contacter
  Attn: Mrs. Maj. Jana Chudá
  Adresse postale
  Mierová 23
  SK-815 11 Bratislava
  Dernière mise à jour
  24 novembre 2020

  4. Kriminálny úrad finančnej správy (COFA - Criminal Office of Financial administration)

  Úsek vyšetrovania a koordinácie (Investigation and Coordination Section)
  Téléphone
  +421 (2) 58 25 12 52
  Mob:+421 905 273 711
  Personne à contacter
  Attn: Lt. Lt. Col. Peter Krnáč
  Adresse postale
  Bajkalská 24
  SK – 824 97 Bratislava
  Dernière mise à jour
  12 octobre 2021