CZ-CITES-01

Institution type
Exporter
Oui
Adresse
Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích (Faculty of Fisheries and Protection of Waters
University of South Bohemia in České Budějovice)
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
Processing/Repackaging
Oui