Eslovaquia

Nombre oficial Región ISO 3166-2 code Bandera
Eslovaquia
Europa
SK

Situación como Parte

Tipo Note Situación como Parte Fecha de adhesión Entrada en vigor
País Anteriormente Parte en CITES como parte de la ex-Checoslovaquia desde el 28/05/1992 Succession 02 March 1993 01 January 1993

Contactos nacionales

  Autoridades administrativas

  1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of the Environment of the Slovak Republic)

  Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Department for Regulation of Trade in Endangered Species)
  Teléfono
  +421 (2) 59 56 24 66
  +421 (2) 59 56 21 89
  +421 (2) 59 56 22 70
  Dirección postal
  Námestie L'udovíta Štúra 1
  SK-812 35 Bratislava
  Last update
  01 Diciembre 2022

  1. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (State Nature Conservancy of the Slovak Republic)

  Vedecký orgán SR (CITES Scientific Authority)
  Teléfono
  +421 (2) 64 28 39 82
  Dirección postal
  Karloveská 63
  SK-841 04 Bratislava
  Last update
  01 Diciembre 2022

  1. Slovenská inšpekcia životného prostredia (Slovak Environmental Inspectorate)

  Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (Landscape and Nature Protection Unit)
  Teléfono
  +421 (2) 59 30 41 26
  Personas de contacto
  Attn: Mrs. Martina Martyščáková
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Grösslingová 5
  P.O. Box 812 95
  SK-812 95 Bratislava
  Last update
  01 Diciembre 2022

  2. Prezídium Policajného zboru (Presidium of the Police Force)

  Národná Centrála Osobitných Druhov Kriminality (National Headquarters of Special Types of Crime)
  Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality (Department for Detection of Hazardous Substances and Environmental Crime)
  Teléfono
  +421 961 05 01 56
  Mob: +421 905 26 53 02
  Fax
  +421 961 05 90 72
  Personas de contacto
  Attn: Col. Ing. Mário Kern – Director
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Pribinova 2
  SK-821 07 Bratislava
  Last update
  01 Diciembre 2022

  3. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Financial Directorate of the Slovak Republic)

  Odbor colný (Customs Department)
  Teléfono
  +421 (2) 48 27 34 37
  Fax
  +421 (2) 43 42 12 26
  Personas de contacto
  Attn: Mrs. Maj. Jana Chudá
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Mierová 23
  SK-815 11 Bratislava
  Last update
  24 Noviembre 2020

  4. Kriminálny úrad finančnej správy (COFA - Criminal Office of Financial administration)

  Úsek vyšetrovania a koordinácie (Investigation and Coordination Section)
  Teléfono
  +421 (2) 58 25 12 52
  Mob:+421 905 273 711
  Personas de contacto
  Attn: Lt. Lt. Col. Peter Krnáč
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Bajkalská 24
  SK – 824 97 Bratislava
  Last update
  12 Octubre 2021