Eslovaquia

Nombre oficial Región ISO 3166-2 code Bandera
Eslovaquia
Europa
SK

Situación como Parte

Tipo Note Situación como Parte Fecha de adhesión Entrada en vigor
Party Anteriormente Parte en CITES como parte de la ex-Checoslovaquia desde el 28/05/1992 Succession 02 March 1993 01 January 1993

Contactos nacionales

  Autoridades administrativas

  1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of the Environment of the Slovak Republic)

  Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Department for Regulation of Trade in Endangered Species)
  Teléfono
  +421 (2) 59 56 24 66
  +421 (2) 59 56 21 89
  +421 (2) 59 56 22 70
  Fax
  +421 (2) 59 56 25 33
  Dirección postal
  Námestie L'udovíta Štúra 1
  SK-812 35 Bratislava
  Última actualización
  24 Noviembre 2020

  1. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (State Nature Conservancy of the Slovak Republic)

  Vedecký orgán SR (CITES Scientific Authority)
  Teléfono
  +421 (2) 64 28 39 82
  Dirección postal
  Karloveská 63
  SK-841 04 Bratislava
  Última actualización
  24 Noviembre 2020

  1. Slovenská inšpekcia životného prostredia (Slovak Environmental Inspectorate)

  Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (Centre of the Nature and Landscape Protection Unit)
  Teléfono
  +421 (2) 59 30 41 26
  Fax
  +421 (2) 65 42 31 81
  Personas de contacto
  Attn: Mrs. Martina Martyščáková
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Grösslingová 5
  P.O. Box 812 95
  SK-812 95 Bratislava
  Última actualización
  24 Noviembre 2020

  2. Prezídium Policajného zboru (Presidium of the Police Force)

  Úrad kriminálnej polície (Criminal Police Office)
  Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality (Department for Detection of Hazardous Substances and Environmental Crime)
  Teléfono
  +421 961 05 01 56
  Mob: +421 905 26 53 02
  Fax
  +421 961 05 90 72
  Personas de contacto
  Attn: Col. Ing. Mário Kern – Director
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Pribinova 2
  SK-812 72 Bratislava
  Última actualización
  24 Noviembre 2020

  3. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Financial Directorate of the Slovak Republic)

  Odbor colný (Customs Department)
  Teléfono
  +421 (2) 48 27 34 37
  Fax
  +421 (2) 43 42 12 26
  Personas de contacto
  Attn: Mrs. Maj. Jana Chudá
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Mierová 23
  SK-815 11 Bratislava
  Última actualización
  24 Noviembre 2020

  4. Kriminálny úrad finančnej správy (COFA - Criminal Office of Financial administration)

  Úsek vyšetrovania a koordinácie (Investigation and Coordination Section)
  Teléfono
  +421 (2) 58 25 12 52
  Mob:+421 905 273 711
  Personas de contacto
  Attn: Lt. Lt. Col. Peter Krnáč
  Correo electrónico
  Dirección postal
  Bajkalská 24
  SK – 824 97 Bratislava
  Última actualización
  12 Octubre 2021