SK 002

País
Tipo de establecimiento
Register of scientific institutions
Dirección
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach – Botanická záhrada
(University of P.J. Šafárik in Košice – Botanical Garden)
Šrobárova 2
SK-041 80 KOŠICE