Eslovaquia

Code Address
SK 001
Dirección: 
Východoslovenské múzeum v Košiciach (East Slovakian Museum in Košice) Hviezdoslavova 3 SK-041 36 KOŠICE
SK 002
Dirección: 
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach – Botanická záhrada (University of P.J. Šafárik in Košice – Botanical Garden) Šrobárova 2 SK-041 80 KOŠICE
SK 003
Dirección: 
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (Oravian Museum of P.O. Hviezdoslav in Dolný Kubín) Hviezdoslavovo nám. 7 SK-026 01 DOLNÝ KUBÍN