Eslovaquia - Register of scientific Institutions

Código Address Date of CITES registration Certif. No. Valid until
SK 001

SK 001

Address
Východoslovenské múzeum v Košiciach
(East Slovakian Museum in Košice)
Hviezdoslavova 3
SK-041 36 KOŠICE
SK 002

SK 002

Address
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach – Botanická záhrada
(University of P.J. Šafárik in Košice – Botanical Garden)
Šrobárova 2
SK-041 80 KOŠICE
SK 003

SK 003

Address
Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
(Oravian Museum of P.O. Hviezdoslav in Dolný Kubín)
Hviezdoslavovo nám. 7
SK-026 01 DOLNÝ KUBÍN