República Checa - Register of scientific Institutions

Code Address Date of CITES registration Certif. No. Valid until
CZ 001
Address
Botanický ústav Akademie věd České Republiky
(Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic)
Dr Jan Kirschner, CSc.
252 43 PRŮHONICE 1
CZ 002
Address
Národní muzeum, Zoologické oddělení
(National Museum, Department of Zoology)
Václavské nám. 68
115 79 PRAHA 1
CZ 003
Address
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy university
(Masaryk University, Faculty of Science, Botanical Garden)
Kotlářská 2
611 37 BRNO
CZ 004
Address
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university
(Masaryk University, Faculty of Science, Institute of Botany and Zoology)
Kotlářská 2
611 37 BRNO
CZ 005
Address
Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy university
(Masaryk University, Faculty of Medicine, Medical Herbs Centre)
Komenského nám. 2
662 43 BRNO
CZ 006
Address
Botanická zahrada Pedagogické fakulty Masarykovy university
(Masaryk University, Faculty of Education, Botanical Garden)
Vinohrady 100
639 00 BRNO
CZ 007
Address
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
(Botanical Garden of the Faculty of Science, Charles University in Prague)
Na Slupi 16
128 00 PRAHA 2
CZ 008
Address
Katedra biologických disciplín
Zemědělská fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
(Department of Biological Disciplines
Faculty of Agriculture
University of South Bohemia in České Budějovice)
Studentská 13
370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
CZ 009
Address
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Fakulta rybářstvá a ochrany vod
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
(Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology
Faculty of Fisheries and Protection of Waters
University of South Bohemia in České Budějovice)
Zátiši 728/II
389 25 VODŇANY
CZ 010
Address
Botanická zahrada hl.m. Prahy
(Prague Botanical Garden)
Trojská 800 / 196,
171 00 PRAHA 7 - Troja
CZ 011
Address
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o.
(Zoological and Botanical Garden of the Pilsen Town)
Pod Vinicemi 9
301 16 PLZEŇ
CZ 012
Address
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Agronomické fakulty Mendelovy,
univerzity v Brně (Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture),
Zemědělská 1 / 1665
613 00 BRNO – (Type of specimens to be exchanged: Non-live preserved, dried or embedded museum specimens of Fauna.)
CZ 013
Address
Ústav biologie rostlin Agronomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně
(Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Plant Biology)
Zemědělská 1 / 1665 - 613 00 BRNO – (Type of specimens to be exchanged: Seeds and pollen etc. of plants, parts of plants and herbarium specimens.)
CZ 014
Address
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně
(Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology)
Zemědělská 1 / 1665 - 613 00 BRNO – (Type of specimens to be exchanged: Seeds and pollens etc. of plants, parts of plants and herbarium specimens.)
CZ 015
Address
Botanická zahrada a arboretum
Mendelovy university v Brně (Mendel
University in Brno, Botanica Garden and Arboretum)
Zemědělská 1 / 1665 - 613 00 BRNO –
(Type of specimens to be exchanged: Live plants, seeds and pollen etc. of plants. parts of plants and herbarium specimens.)
CZ 016
Address
Centrum environmentálních
forenznÍch věd při Ústavu pro životní
prostředí Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy
(The Environmental Forensic Sciences
Centre, Institute for Environmental
Studies, Faculty of Science, Charles
University)
Benátská 2
128 00 Praha 2
( Type of specimens to be exchanged: Diagnostic and forensic research specimens.
Non-live preserved, dried or embedded museum specimens of fauna.)