Slovakia

Official name Region ISO 3166-2 code Flag
Slovakia
Europe
SK

Party status

Type Note Party status Date of joining Entry into force
Party Previously Party to CITES as part of the former Czechoslovakia since 28/05/1992 Succession 02 March 1993 01 January 1993

National contacts

Management authorities

1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of the Environment of the Slovak Republic)

Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Department for Regulation of Trade in Endangered Species)
Telephone
+421 (2) 59 56 24 66
+421 (2) 59 56 21 89
+421 (2) 59 56 22 70
Fax
+421 (2) 59 56 25 33
Email
silvia.rusnakova [at] enviro.gov.sk
darina.pospisilova [at] enviro.gov.sk
lubica.bacharova [at] enviro.gov.sk
Mailing address
Námestie L'udovíta Štúra 1
SK-812 35 Bratislava
Last update
24 November 2020

1. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (State Nature Conservancy of the Slovak Republic)

Vedecký orgán SR (CITES Scientific Authority)
Telephone
+421 (2) 64 28 39 82
Email
zuzana.vrankova [at] sopsr.sk
lucia.poljovkova [at] sopsr.sk
lucia.matejovicova [at] sopsr.sk
Mailing address
Karloveská 63
SK-841 04 Bratislava
Last update
24 November 2020

1. Slovenská inšpekcia životného prostredia (Slovak Environmental Inspectorate)

Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (Centre of the Nature and Landscape Protection Unit)
Telephone
+421 (2) 59 30 41 26
Fax
+421 (2) 65 42 31 81
Contact people
Attn: Mrs. Martina Martyščáková
Email
martina.martyscakova [at] sizp.sk
Mailing address
Grösslingová 5
P.O. Box 812 95
SK-812 95 Bratislava
Last update
24 November 2020

2. Prezídium Policajného zboru (Presidium of the Police Force)

Úrad kriminálnej polície (Criminal Police Office)
Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality (Department for Detection of Hazardous Substances and Environmental Crime)
Telephone
+421 961 05 01 56
Mob: +421 905 26 53 02
Fax
+421 961 05 90 72
Contact people
Attn: Col. Ing. Mário Kern – Director
Email
mario.kern [at] minv.sk
Mailing address
Pribinova 2
SK-812 72 Bratislava
Last update
24 November 2020

3. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Financial Directorate of the Slovak Republic)

Odbor colný (Customs Department)
Telephone
+421 (2) 48 27 34 37
Fax
+421 (2) 43 42 12 26
Contact people
Attn: Mrs. Maj. Jana Chudá
Email
jana.chuda [at] financnasprava.sk
Mailing address
Mierová 23
SK-815 11 Bratislava
Last update
24 November 2020

4. Kriminálny úrad finančnej správy (COFA - Criminal Office of Financial administration)

Úsek vyšetrovania a koordinácie (Investigation and Coordination Section)
Telephone
+421 (2) 58 25 12 21
Mob:+421 905 723 040
Contact people
Attn: Lt. Col. Jozef Pullmann
Email
jozef.pullmann [at] financnasprava.sk
Mailing address
Bajkalská 24
SK – 824 97 Bratislava
Last update
24 November 2020