Slovakia

Official name Region ISO 3166-2 code Flag
Slovakia
Europe
SK

Party status

Type Note Party status Date of joining Entry into force
Party Previously Party to CITES as part of the former Czechoslovakia since 28/05/1992 Succession 02 March 1993 01 January 1993

National contacts

  Management authorities

  1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministry of the Environment of the Slovak Republic)

  Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Department for Regulation of Trade in Endangered Species)
  Telephone
  +421 (2) 59 56 24 66
  +421 (2) 59 56 21 89
  +421 (2) 59 56 22 70
  Fax
  +421 (2) 59 56 25 33
  Mailing address
  Námestie L'udovíta Štúra 1
  SK-812 35 Bratislava
  Last update
  24 November 2020

  1. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (State Nature Conservancy of the Slovak Republic)

  Vedecký orgán SR (CITES Scientific Authority)
  Telephone
  +421 (2) 64 28 39 82
  Mailing address
  Karloveská 63
  SK-841 04 Bratislava
  Last update
  24 November 2020

  1. Slovenská inšpekcia životného prostredia (Slovak Environmental Inspectorate)

  Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (Centre of the Nature and Landscape Protection Unit)
  Telephone
  +421 (2) 59 30 41 26
  Fax
  +421 (2) 65 42 31 81
  Contact people
  Attn: Mrs. Martina Martyščáková
  Mailing address
  Grösslingová 5
  P.O. Box 812 95
  SK-812 95 Bratislava
  Last update
  24 November 2020

  2. Prezídium Policajného zboru (Presidium of the Police Force)

  Úrad kriminálnej polície (Criminal Police Office)
  Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality (Department for Detection of Hazardous Substances and Environmental Crime)
  Telephone
  +421 961 05 01 56
  Mob: +421 905 26 53 02
  Fax
  +421 961 05 90 72
  Contact people
  Attn: Col. Ing. Mário Kern – Director
  Mailing address
  Pribinova 2
  SK-812 72 Bratislava
  Last update
  24 November 2020

  3. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Financial Directorate of the Slovak Republic)

  Odbor colný (Customs Department)
  Telephone
  +421 (2) 48 27 34 37
  Fax
  +421 (2) 43 42 12 26
  Contact people
  Attn: Mrs. Maj. Jana Chudá
  Mailing address
  Mierová 23
  SK-815 11 Bratislava
  Last update
  24 November 2020

  4. Kriminálny úrad finančnej správy (COFA - Criminal Office of Financial administration)

  Úsek vyšetrovania a koordinácie (Investigation and Coordination Section)
  Telephone
  +421 (2) 58 25 12 52
  Mob:+421 905 273 711
  Contact people
  Attn: Lt. Lt. Col. Peter Krnáč
  Mailing address
  Bajkalská 24
  SK – 824 97 Bratislava
  Last update
  12 October 2021