PL 006

Country
Institution type
Register of scientific institutions
Address
Faculty of Geology, University of Warsaw
Wydzial Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Żwirki i Wigury 93
02-089 WARSZAWA
Telephone
+48 22 55 40 000
Fax
+48 22 55 40 001