F026

Country
Institution type
Register of caviar exporters
Exporter
Yes
Address
Jiuquan Haidong Sturgeon Development Co., Ltd.
Longkouba East, Yuanyangchi Reservoir, Jinta County,
Jiuquan City, Gansu Province
City
Jiuquan
Processing/Repackaging
Yes