P024

Country
Institution type
Register of caviar exporters
Exporter
Yes
Address
Jiangxi Quanfu Aquatic Foods Co., Ltd.
Ruihong Industrial Zone
Yugan, Shangrao, Jiangxi
Processing/Repackaging
Yes