P019

Country
Institution type
Register of caviar exporters
Exporter
No
Address
Jiangsu Haitian Sea-Beach Aquatic Foods Co. Ltd. North Qianjin Rd. Jianggang Town, Dongtai, Jiangsu, China
City
Dong Tai
Processing/Repackaging
Yes