CZ-CITES-01

Country
Institution type
Register of caviar exporters
Exporter
Yes
Address
Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích (Faculty of Fisheries and Protection of Waters
University of South Bohemia in České Budějovice)
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
Processing/Repackaging
Yes