Czech Republic

Code Address
CZ 001
Address: 
Botanický ústav Akademie věd České Republiky (Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic) Dr Jan Kirschner, CSc. 252 43 PRŮHONICE 1
CZ 002
Address: 
Národní muzeum, Zoologické oddělení (National Museum, Department of Zoology) Václavské nám. 68 115 79 PRAHA 1
CZ 003
Address: 
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Science, Botanical Garden) Kotlářská 2 611 37 BRNO
CZ 004
Address: 
Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Science, Institute of Botany and Zoology) Kotlářská 2 611 37 BRNO
CZ 005
Address: 
Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Medicine, Medical Herbs Centre) Komenského nám. 2 662 43 BRNO
CZ 006
Address: 
Botanická zahrada Pedagogické fakulty Masarykovy university (Masaryk University, Faculty of Education, Botanical Garden) Vinohrady 100 639 00 BRNO
CZ 007
Address: 
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Botanical Garden of the Faculty of Science, Charles University in Prague) Na Slupi 16 128 00 PRAHA 2
CZ 008
Address: 
Katedra biologických disciplín Zemědělská fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Department of Biological Disciplines Faculty of Agriculture University of South Bohemia in České Budějovice) Studentská 13 370 05 ČESKÉ BUDĚJOVICE
CZ 009
Address: 
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Fakulta rybářstvá a ochrany vod Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology Faculty of Fisheries and Protection of Waters University of South Bohemia in České Budějovice) Zátiši 728/II 389 25 VODŇANY
CZ 010
Address: 
Botanická zahrada hl.m. Prahy (Prague Botanical Garden) Trojská 800 / 196, 171 00 PRAHA 7 - Troja
CZ 011
Address: 
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o. (Zoological and Botanical Garden of the Pilsen Town) Pod Vinicemi 9 301 16 PLZEŇ
CZ 012
Address: 
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Agronomické fakulty Mendelovy, univerzity v Brně (Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture), Zemědělská 1 / 1665 613 00 BRNO – (Type of specimens to be exchanged: Non-live preserved, dried or embedded museum specimens of Fauna.)
CZ 013
Address: 
Ústav biologie rostlin Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (Mendel University in Brno, Faculty of AgriSciences, Department of Plant Biology) Zemědělská 1 / 1665 - 613 00 BRNO – (Type of specimens to be exchanged: Seeds and pollen etc. of plants, parts of plants and herbarium specimens.)
CZ 014
Address: 
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology) Zemědělská 1 / 1665 - 613 00 BRNO – (Type of specimens to be exchanged: Seeds and pollens etc. of plants, parts of plants and herbarium specimens.)
CZ 015
Address: 
Botanická zahrada a arboretum Mendelovy university v Brně (Mendel University in Brno, Botanica Garden and Arboretum) Zemědělská 1 / 1665 - 613 00 BRNO – (Type of specimens to be exchanged: Live plants, seeds and pollen etc. of plants. parts of plants and herbarium specimens.)